poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Londyn w ogniu

Dzisiejsze wyposażenie straży pożarnej (zarówno PSP i OSP) to nowoczesne wozy, środki pianotwórcze, hydranty z wodą w miastach używane gdy wyczerpie się zbiornik z paroma tysiącami litrów, urządzenia dosłownie przestrzeliwujące się przez cieńsze ściany działowe, kontenery sztabowe. Dzisiejsza straż pomaga w powodziach i katastrofach, reaguje zarówno przy pożarach jak i skażeniach chemicznych.